Polityka cookies i Twoje ustawienia

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, zapisywanych w związku z dostępem Użytkownika do strony internetowej www.e-way24.pl dostarczanej przez E-WAY 24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.  

Definicje

 1. Administrator – oznacza E-WAY 24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, który dostarcza informacje za pośrednictwem strony internetowej www.e-way24.pl
 2. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usługi dostępu do zasobów strony internetowej www.e-way24.pl.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie e-way24.pl.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z zasobów Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: Cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej („Cookies Administratora”): te cookies pozwalają na właściwe funkcjonowanie strony internetowej, w tym wyświetlanie jej poszczególnych elementów. Wyłączenie plików cookies możliwe jest wyłącznie z poziomu ustawień przeglądarki (patrz pkt 5 niniejszej Polityki), ale w takim wypadku nie będą działały poprawnie wybrane elementy strony internetowej lub cała strona internetowa;
 3. Cookies dostarczane przez strony trzecie („Cookies zewnętrzne”): są to cookies dostarczane przez zewnętrznych partnerów, przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Administrator nie ma dostępu do informacji zapisywanych w plikach cookies dostarczanych przez zewnętrznych partnerów, może otrzymywać jedynie zagregowane (zbiorcze) i anonimowe informacje dotyczące sposobu zachowania użytkowników w Serwisie (np. informacje o najczęściej przeglądanych zasobach Serwisu).
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia zapisywania plików cookies na swoim Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu może być ograniczone lub całkowicie niemożliwe.
 5. Wyłączenie wybranych lub wszystkich Cookies Administratora możliwe jest wyłącznie z poziomu ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika (więcej na ten temat wskazano w pkt 4 Polityki). Są to Cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu lub wybranych jego elementów, dlatego domyślnie zapisują się na Urządzeniu Użytkownika.
 6. W przypadku Cookies zewnętrznych Użytkownik dla ich instalacji na Urządzeniu musi wyrazić wyraźną zgodę. Zapisywanie tego typu Cookies jest domyślnie wyłączone. Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie Cookies zewnętrznych, a następnie ją dowolnie odwołać, korzystając z panelu do zarządzania zgodami Cookies, który dostępny jest w pkt 4 niniejszej Polityki. Zgodę na zapisywanie Cookies zewnętrznych można również wyrazić z poziomu okna pop-up, które otwiera się przy pierwszym otwarciu Serwisu w przeglądarce internetowej (lub po trwałym usunięciu Cookies z przeglądarki internetowej i ponownym otwarciu Serwisu).

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies.

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla zapewnienia pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne wyłącznie w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). Informacje te są wykorzystywane przez Administratora do badania ilości odwiedzin witryny internetowej, ilości Użytkowników odwiedzających Serwis w określonych przedziałach czasu, a także na potrzeby dokonania oceny, które treści prezentowane w ramach Serwisu są najbardziej interesujące dla Użytkowników.
 3. Administrator nie ma dostępu do informacji zapisywanych w poszczególnych plikach Cookies na Urządzeniach Użytkowników.
 4. Administrator nie zbiera za pośrednictwem plików Cookies jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację (bezpośrednią lub pośrednią) poszczególnych Użytkowników. Użytkownicy korzystają z zasobów Serwisu całkowicie anonimowo.

Możliwość wyrażenia zgody na zapisywanie zewnętrznych plików cookies – panel do zarządzania zgodami cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies zewnętrznych poprzez wyrażenie lub odwołanie zgody na ich zapisywania na Urządzeniu.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  Przeglądarka Internet Explorer
  Przeglądarka Edge
  Przeglądarka Mozilla FireFox
  Przeglądarka Chrome
  Przeglądarka Safari
  Przeglądarka Opera
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.