e-mobility

kierunek: przyszłość

elektromobilność

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się również infrastruktura ładowania.

Do dyspozycji kierowców w Polsce oddano 2527 ogólnodostępnych stacji ładowania liczące 4431 punktów.

Blisko 1/3 stanowią stacje szybkiego ładowania prądem stałym (DC).
Pozostałe to wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się również infrastruktura ładowania.


Do dyspozycji kierowców w Polsce oddano 2527 ogólnodostępnych stacji ładowania liczących 4913 punktów.Blisko 1/3 stanowią stacje szybkiego ładowania prądem stałym (DC).
Pozostałe to wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

po polskich drogach jeździ:

samochodów osobowych z napędem elektrycznym w tym BEV - tylko o napędzie elektrycznym 33,866
0
elektrycznych samochodów
dostawczych, ciężarowych i autobusów
0
elektrycznych motorowerów
i motocykli
0

zalety samochodów elektrycznych

  • na podstawie ustawy o eletromobilności i paliwach alternatywnych samochody w pełni elektryczne są zwolnione  z podatku akcyzowego
  • niższe koszty użytkowania
  • tańsze naprawy i przeglądy
  • wyższe odpisy limitów amortyzacyjnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • dopłaty do samochodów elektrycznych (programy „Zielony samochód”, „Mój elektryk”)
ładowarki do samochodów elektrycznych e-way24
Szacuje się, że do 2030 r. liczba aut elektrycznych jeżdżących po europejskich drogach wzrośnie z 5 mln do 65 mln, a w kolejnych 5 latach podwoi się, osiągając w 2035 r. 130 mln

korzyści dla kierowców z posiadania pojazdów elektrycznych

  • możliwość korzytstania z bus pasów

  • zwolnienie z opłat za postrój na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania

  • bezemisyjność spalin i hałasu

  • niska awaryjność

  • wjazd do stref czystego transportu